Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste (HenkTL 10§, 523/1999)

2. Rekisterinpitäjä

Top Finance
PL 12, 20320 Turku
asiakaspalvelu@viikinkilaina.fi

3. Rekisterin nimi

Top Finance:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakastietojen ylläpito laskutusta, asiakassuhteen hoitoa ja markkinointia varten. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu [ät] viikinkilaina.fi.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon mukaan lukien luotonmyöntö, luottoreskontra ja perintä, sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Top Finance ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

6. Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, henkilötunnus, kotikunta, arvo, ammatti, työsuhdetiedot, pankkiyhteystiedot, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelutiedot, tulo- ja menotiedot, sähköpostiosoite, -puhelinliittymän tiedot, josta asiakas on ottanut yhteyttä , suoramarkkinointilupa- tai kielto, luottohakemusta ja luottoriskiä koskevat tiedot -Maksuhäiriötiedot -Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot -Luotonantoon, laskutukseen, ja perintään liittyvät tiedot. Myyntihistoriatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan, maksuhäiriötiedot yhdeksän kuukautta ja maksusaatavatiedot kunnes maksut on suoritettu.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

7. Rekisterin tietolähteet

-Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään -Valtakunnallisesta numerotietokannasta -Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä -Väestötietorekisteristä -Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa -Muilta pikaluottoa myöntäviltä yrityksiltä lain sallimissa rajoissa

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ainoastaan laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

9. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Top Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Top Finance Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.